3 esenciální části osobního rozvoje


Osobní rozvoj je dnes jedním z nejskloňovanějších pojmů; je odpovědí na mnoho otázek osobního i profesního života a alespoň jednou za život by si určité aspekty osobního rozvoje měl vyzkoušet každý z nás. Výstupy této cesty nejsou o tom, co dostaneme – leží naopak v tom, kým se staneme.

Abychom mentalitu osobního rozvoje pochopili opravdu do hloubky, musíme obsáhnout trojici základních aspektů, pilířů, které jej definují.

To, co máte dnes, vše, čeho jste dosáhli, jste dosáhli proto, že jste osobou, jakou jste. Zajímavě se úroveň Vašeho osobního rozvoje odráží na platu; vždy máme takové příjmy, u kterých jsme schopni obsáhnout zodpovědnost s nimi spojenou.

Chcete mít víc? Musíte se stát větším, lepším člověkem. Vzdělání a zkušenosti jsou jistě důležité – v mnoha zaměstnáních ale hrají podružnou roli. To hlavní spočívá v tom, jací jste. Osobní rozvoj zní na papíře skvěle; to hlavní se ale odehrává ve Vaší hlavě. Můžete mít načteny tuny knih a článků, zhlédnuty desítky inspiračních videí – dokud se ale nepustíte do akce, je vše k ničemu.

Spiritualita

Spirituální aspekt nás odlišuje od ostatních živých bytostí. Studium spirituality je pro osobní rozvoj poměrně důležité, není však nejzásadnější. Umožňuje nám ovšem porozumět odvráceným stránkám našeho bytí a pomáhá nám pochopit, proč jsme tím, kým jsme.

Fyzično

Tělo a mysl jsou neoddělitelně spjaté. Jedno bez druhého nemůže fungovat a pokud trpí tělo, trpí i mysl – a naopak. Rozvoji a udržování fyzické kondice bychom měli věnovat pozornost; tělo máme jen jedno a oblíbené prohlášení „tělo by mělo jít do hrobu zhuntované“ nemá v osobním rozvoji místo.

Myšlení

Nejzásadnější část seberozvoje. Osvojením si pozitivních a studijních návyků a umění vystoupit ze své komfortní zóny jsou naprostým základem rozvoje Vaší osobnosti. Ostatně – jak byste chtěli zvládat mentálně náročné zaměstnání, když Vaše myšlení postupně zakrňuje?


TOPlist