3 kroky k mistrovskému zvládnutí komunikace


Efektivní komunikace je prubířským kamenem úspěchu. Má zásadní dopad na naše vyjednávání v zaměstnání, je nezbytná pro udržení dobrých vztahů s rodinou i přáteli. Výtečné komunikační schopnosti mají zázračný účinek na všechny oblasti našeho života; proto bychom každou událost, každou situaci měli brát jako příležitost, kterak si komunikační schopnosti procvičit.

Předtím, než se do probírání určitého tématu pustíme, musíme být náležitě připraveni. Znát všechna fakta a nejrůznější nuance je naprosto klíčové. Teprve potom se do pilování své rétoriky můžete pustit; u toho se zaměřte především na následující trojici oblastí.

Zájem

Popusťte uzdu svému zájmu; svět je plný zajímavostí, stačí se jen dívat kolem sebe! To platí především pro situace, kdy se ocitnete v zahraničí. Exotické a netradiční destinace jsou živnou půdou inspirace – a inspirace nás motivuje k rozvíjení našich komunikačních dovedností. Kdo by nechtěl vyprávět svým blízkým o všech těch zážitcích, chuťových požitcích, zajímavých lidech, které potkal?

Fascinace

Přesuňte se od zájmu k fascinaci. Nechte se obejmout všemi divy, které okolní svět nabízí. Poznávejte věci do opravdové hloubky. Také se divíte, kde se u mnoha lidí berou taková kvanta vědomostí? Jde o osoby, které se o svět kolem sebe opravdu zajímají – a jeho studiu věnují dlouhé hodiny. Díky tomu umí přemýšlet v širším kontextu a mohou ve své řeči plynule navazovat jedno téma na druhé.

Citlivost

Schopnost empatie mnozí podceňují. Přitom nám empatie dává obrovský dar – možnost nahlížet na život očima druhých. Vcítěním se do ostatních zjistíte, jaké sny a naděje tito lidé mají. Přijdete, čeho se bojí, jaká jsou jejich životní zklamání. Naučíte se tak své komunikační dovednosti přizpůsobit na míru každému člověku, se kterým budete hovořit.


TOPlist