5 komunikačních chyb v zaměstnání


Komunikace je základem lidské civilizace – a také sféra, ve které hrají obrovskou roli naše dohady. Naučit se správně komunikovat je těžké řemeslo a ne každý dokáže s protistranou jednat vždy efektivně.

Problém nastává v okamžiku, kdy naše chabá komunikace brání efektivní týmové práci. Tým je zkrátka postavený na rychlém jednání – a přes to nejede vlak. Dobrou zprávou je, že pokud uděláte během rozhovoru se svými kolegy chybu, můžete jí vždy napravit. O jaké chyby jde?

Schováváte se za e-maily

E-maily jsou rychlé a skvělé pro utřídění obsáhlejších myšlenek. Nespoléhejte však na ně jako na jediný komunikační nástroj; efektivní komunikace probíhá tváří v tvář. A rozhodně nepoužívejte e-mailování jako nástroj pro sdělování špatných zpráv!

Nezapisujete důležitá rozhodnutí

Ať je Váš tým sebelepší, ať má sebegeniálnější nápady, často pohoří na jedné věci – nezapisuje důležitá rozhodnutí, ke kterým lidé v týmu došli. Stačí pak malá rozepře a nikdo už nedá původní myšlenku dohromady. Efektivní komunikace je i o záznamu řečeného – nezapomínejte na to!

040-1

Pořádáte zbytečné meetingy

Schůzky jsou nedílnou součástí většiny zaměstnání. Porady o tom či onom mohou zabrat velikou část pracovního dne; vždy je nutné zvážit, zda je opravdu nutné pořádat meeting kvůli každé maličkosti. Pro svolání schůze existují jen dva důvody – dělání zásadních rozhodnutí a snaha o zlepšení mezilidských vztahů. O všem ostatním můžete své kolegy spravit třeba e-mailem.

Sdělujete věci nudně

Máte pocit, že Vám při vyprávění nikdo nenaslouchá? Že nikdo nevěnuje pozornost Vaší pečlivě připravené prezentaci? Nemějte to ostatním za zlé; chyba bývá často v nezáživném přednesu. Rozvláčné popisování Vašeho projektu také nikoho neohromí. Raději jděte k jádru věci a vše popište krátce a stručně.

Nenasloucháte druhým

Chyba v komunikaci nemusí být jen ve sdělování svých myšlenek – často se nachází i na protistraně, u posluchače. Nenaslouchat druhým neškodí je nejen neslušné, škodí to i naší reputaci a pokud přeslechneme zásadní informaci, může to Váš tým nenávratně poškodit.


TOPlist