Zlozvyky, kterými úspěšní lidé neztrácejí čas


Pro mnohé neúspěšné je to denní chléb. Ráno, jen co otevřou oči, sahají po mobilním telefonu. Honem se připojit na sociální sítě, rychle zkontrolovat e-mail! Po nekonečném odsouvání budíku je to druhý nejčastější negativní návyk, kterým neúspěšní vyplňují své vstávání.

Úspěch je výsledkem souboru pozitivních návyků. Velmi často směr našeho dne určuje právě to, s jakým rozpoložením vstaneme z postele. Jak tedy chceme dosáhnout v životě úspěchu, když prvním krokem každého našeho dne je návyk ryze negativní?

Uvědomit si své nedostatky není slabostí

Existují stovky knih o tom, jak úspěšní lidé tráví svůj čas. Na webu najdeme tisíce článků o tom, jak důležitý pro nás osobní rozvoj je. Dnes a denně jsme bombardováni zkazkami o tom, co dělat pro svůj úspěch. Kde jsou ale všechny ty rady o tom, co úspěšní lidé naopak nedělají? Je to jako s hubnutím. Můžeme se snažit, každý den běhat a posilovat – ale pokud našemu úsilí nepřizpůsobíme stravovací návyky, nikdy nedosáhneme výsledku, po kterém toužíme.

Abychom se mohli naplno pustit do budování nových, pozitivních návyků, je nejprve třeba odstranit ty negativní. Nepůjde to hned. Řím také nepostavili za den – jen blázen by očekával, že se zbaví všech svých zlozvyků během týdne. Dobrou zprávou je, že s trochou píle, silné vůle a sebekontroly se negativních návyků zbavit dokáže každý z nás. Slabostí není uvědomit si své zlozvyky. Slabostí je své negativní návyky neřešit a nechat je, aby nám nahlodávali cestu k lepší budoucnosti.

Sociální sítě s rozumem. A žádné lpění na minulosti!

Obratem se vracíme na začátek našeho článku. Sociální média – dobrý sluha, ale zlý pán. Jen těžko se Facebooku, Twitteru a dalším sociálním platformám vyhneme. O to však nejde. Není důležité vyčlenit tato média ze svého života úplně. Pracujeme-li v marketingovém odvětví, není to dost dobře ani možné. Měli bychom však zredukovat čas, který na sítích samotných trávíme. Uvidíte, že vám to přidá i několik hodin denně k dobru.

Stavěli byste dům bez pořádného plánu? Zřejmě ne. Každý pořádný projekt potřebuje svůj plán a časový harmonogram. A je jedno, zda je cílem naučit se nový cizí jazyk nebo zdolat půlmaraton. Plahočit se za svým cílem bez rozmyslu se podobá snaze uvařit večeři tím, že jednoduše splácáme dohromady všechny potřebné suroviny. Důležitější než cíl je samotná cesta. Jen ta nás k cíli dovede. Úspěšní lidé mají svou cestu k cíli pečlivě rozplánovanou – a neuhnou z ní ani o píď. Dokážou odolat prokrastinaci a jdou si tvrdě za svým.

Zamyslete se nad tím, co nejvíce podkopává naši snahu dojít k cíli, který jsme si vytyčili. Jsou to překážky, které k cíli vedou? Málokterá překážka je objektivně tak veliká, abychom ji nedokázali zdolat. Co jiného nám tedy brání? Naše myšlenky. Bojíme se toho, co našemu snažení řeknou ostatní. Máme strach překročit svůj vlastní stín. Lpíme na minulosti a minulých neúspěších. Osobnosti, pro které je úspěch druhým jménem, se nestarají o negativní názory druhých. Nezajímá je, že v minulosti třikrát selhali. Věří totiž pevně tomu, že počtvrté jim jejich snahy vyjdou. Vždy se snaží ve své cestě hledat inspiraci a motivaci, která je žene neustále kupředu.

Kde je vůle, tam je cesta. Možná se svého strachu z názoru druhých nezbavíme hned. Třeba nás i nadále bude pronásledovat naše minulost. Budeme-li ale krůček po krůčku proti svým negativním návyku bojovat, otevřou se před námi nové obzory a úspěch se stane doslova Vaším životním stylem.


TOPlist