Přístup a návyky – veličiny, které Vás učiní úspěšným!


Vzdělání, zkušenosti, talent a konexe – proměnné, které hrají v našem profesním uplatnění a kariérním životě nemalou roli. Vystudované školy a znalost určitých know-how nám otevírá cestu k určitým profesím, skrze osobní konexe se zase dostáváme k příležitostem, o které bychom jinak nezavadili.

Míru našeho pracovního úspěchu ovšem ovládají mnohem fundamentálnější záležitosti. Přístup, jaký k práci chováme. A návyky, které jsou základem úspěšného dne.

Pozitivní přístup

Pozitivní přístup sám o sobě z Vás úspěšného podnikatele neudělá. Je ale červenou nití, která se táhne vším Vaším počínáním. Pozitivní přístup rozhoduje, zda se u první větší překážky vzdáme, nebo zda jí překonáme.

Výzkumy naznačují, že pozitivní proslovy k sobě samotnému významně redukují hladinu stresu a mají dobrý vliv na naše fyzické i psychické zdraví – a tím nám pomáhají naplnit náš potenciál. S pozitivním či negativním přístupem se navíc nerodíme; jde o vlastnost, kterou se lze naučit.

Návyky

Návyky jsou jakési myšlenkové programy, které ovládají náš život – a kterým se podřizujeme, ať chceme, nebo ne. Pozitivní návyky dokážou kvalitu našeho bytí pozvednout o několik řádů, ty negativní nás zase sráží dolů. A v případě, že se necháme negativními návyky ovládnout, můžeme se s úspěchem rozloučit.

Pokud se má určitá věc stát naším návykem, je nutné jí na denní bázi opakovat – a to alespoň 30x, než nám přejde do krve.

Cíle

Nad našimi životními cíli máme kontrolu jen my. Je však důležité umět rozpoznat, zda pro nás cíl není nedosažitelný nebo naopak příliš lehký. V prvním případě si vylámeme zuby a naše sebevědomí poklesne, v případě druhém nikdy nenaplníme náš potenciál.

U cíle, kterého chcete dosáhnout, si položte několik otázek. Jde o určitý cíl? Je dosažitelný a realistický? V jakém časovém úseku bychom jej rádi dosáhli?

Prostředí

Prostředí pro dosažení našich cílů by k nám mělo být přátelské. Zjednodušeně řečeno – obklopte se lidmi a vytvořte si takové prostředí, které Vás budou k cíli posouvat, nikoliv Vás na cestě za Vašimi sny zdržovat.

Prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás utváří. Hlučné prostředí nám brání soustředit se, nepořádek na stole je odrazem chaosu v naší hlavě. Chcete-li uspět, musíte se obklopit prostředím, které Vám k úspěchu napomůže!


TOPlist