Proč jsou sebevědomí lidé produktivnější? A co z toho můžete vytěžit Vy?


Sebevědomí lidé vládnou světu. Ale proč tomu tak je? Co je tím motorem, který je pohání? Profesor psychologie Richard Petty z Ohio State University se touto otázkou zabývá léta – a z jeho výzkumů vyplývá jednoznačný závěr.

Lidé s vysokým sebevědomím dokáží snáze proměnit své myšlenky v akci – a v této akci jsou schopní déle vytrvat.

Podstata samotného sebevědomí totiž leží ve snaze dosahovat výsledků. Rychle, efektivně. Ve chvíli, kdy překonáme své pohodlí a vystoupíme mimo naši komfortní zónu, dokážeme často věci, o nichž jsme pochybovali. Máme v ruce hmatatelné výsledky.

A platí to i opačně. Nejistota nám bere sílu s určitou činností začít, pochybnosti nás potom často donutí dát od práce ruce pryč. Výsledek? Nedokončená záležitost a z ní pramenící prohloubení nejistoty.

Sebevědomí i nejistota jsou mechanismy, které udržují samy sebe při životě. Proto je tak těžké nabýt větší jistoty v sebe sama, proto sebevědomí lidé jen zřídkakdy upadnou do světa nejistot a pochybností. „Pro opravdový úspěch je v konečném důsledku mnohem důležitější víra v sebe sama, než skutečné schopnosti,“ tvrdí profesor Petty. Kromě toho studie ukázala, že sebevědomí lidé často věří v to, že jsou pro určitou práci skutečně kompetentní – a dokáží o tom přesvědčit i své okolí.

072-1

Produktivita a sebevědomí – dvě spojené nádoby

Známkou sebevědomí je mj. také otevření své vlastní mysli novým podnětům a příležitostem. Díky tomu získáváme nové schopnosti a nástroje, jak se vypořádat s překážkami a výzvami – a zvládáme je lépe.

Když jsme sebevědomější, tak zkrátka věříme tomu, že překonáme každou překážku, kterou před nás život postaví – a jednáme podle toho. Jsme rozhodnější, jdeme přímo k jádru problému. Jsme zkrátka násobně produktivnější než lidé, kteří si nevěří.

Získejte své sebevědomí zpět!

Dobrou zprávou je, že sebevědomí není dané. V průběhu života je kdykoliv možné ho získat vlastním přičiněním. Jak?

  • Sebevědomí je volba – volba, kterou se dělat rozhodnete, nebo nerozhodnete. Základem je vytvořit okolo sebe prostředí, které Vás bude podporovat v tom, co děláte.
  • Jděte za svým cílem po malých krůčcích – malé kroky znamenají menší riziko neúspěchu a menší pravděpodobnost selhání znamená, že Vaše sebevědomí bude narůstat. Pokud pracujete na větším projektu, rozepište si jej na jednotlivé kroky – vše Vám pak půjde od ruky mnohem snáze.
  • Buďte otevření novým podmětům – jen tak Vaše sebeúcta může vzrůst. Snaha vstřebávat nová fakta a informace je živnou půdou pro sebevědomí. Pamatujte na to!


TOPlist