Umění rovnováhy mezi kariérou a osobním životem


„Když jsem začínal s podnikáním, pojem ‚osobní život‘ pro mě na několik měsíců úplně zmizel. Veškerou energii jsem věnoval zakázkám a vzdělání. Musel jsem se naučit mnoho nového a práce mi někdy zabrala i 15 hodin denně. Pravdou ale také bylo, že spoustu času jsem trávil i nesmyslnými činnostmi. Sociální sítě mě naprosto pohltily! Po čase jsem si řekl ‚dost‘ a postupně jsem se naučil, jak najít mezí prací a osobním životem rovnováhu.“

Běhá Vám při čtení těchto řádků mráz po zádech? Trávíte i Vy většinu času v naprostém ponoření do práce a nevíte, jak z toho ven?

Vybalancovat pracovní a osobní život je umění, kterému se ovšem lze naučit. Vědecké studie naznačují, že rovnováha mezi osobním a pracovním životem je základem duševní pohody, nemalou měrou přispívá i k fyzickému zdraví. Navíc podporuje produktivitu a kreativní myšlení. Jak – a kde – hledat rovnováhu pro Váš život?

Zapisujte si svou činnost

Klíčem k pochopení toho, co Vám brání mít osobní život je pečlivá analýza Vašeho pracovního dne. A tím rozhodně nemyslíme stručnou poznámky „7:30 – 16:00 – kancelář“. Během dne nás z pracovního úsilí totiž vytrhává tolik věcí, že při zpětném pohledu zjistíte, že jste práci věnovali třeba pouhou polovinu času.

Zaznamenávejte každou svou pracovní činnost; od odepisování na e-maily po práci na velkých projektech – a u těch si pro větší přehlednost jednotlivé složky práce rozdělte na menší časové úseky.

Hotovo?

Jaká činnost Vám zabírá nejvíce času? Ruší Vaše úsilí otravní kolegové s nesmyslnými žádostmi? Nedalo by se jim vyhnout třeba tím, že je požádáte o delegaci jejich problémů na někoho jiného?

017-1

Najděte si čas pro činnosti, které Vás naplňují

Život bychom měli žít tak, aby nás naplňoval. A abychom opravdu dosáhli pocitu naplnění, je třeba věnovat se činnostem, u kterých se dostáváme do tzv. stavu „flow“. Tím se označuje rozpoložení mysli, kdy nás daná činnost pohltí natolik, že zapomeneme na čas, potlačíme osobní potřeby a v činnosti vytrvale pokračujeme dál.

Naplňující činností byste ideálně měli trávit většinu dne. Pokud Vás Vaše zaměstnání naplňuje jen zčásti, zauvažujte nad změnou pracovního místa. A v každém případě si pro činnosti, které ve Vás stav „flow“ vyvolávají, vyhraďte alespoň několik hodin týdně.

Stanovte si cíl a jděte za ním

Co pro Vás znamená úspěch? Dům u moře, nebo více času stráveného s Vašimi blízkými? Cíle lidí se liší stejně, jako se liší jednotliví lidé. Co je pro někoho životním úspěchem, to je pro druhého běžnou součástí života, nad kterou se sotva pozastaví. Vaše cíle jsou stejně důležité, jako cíle ostatních – nezávisle na tom, o jak obyčejnou věc se jedná!

Dejte sbohem sociálním sítím

Přiznejme si to – sociální sítě jsou možná dobrá sluha, ve skutečnosti Vám ale vládnou železnou rukou a nemilosrdně ukrajují podstatnou část Vaší pracovní doby.

Pokud Vám sociální sítě neblokuje Váš zaměstnavatel, je na čase vzít věci do vlastních rukou. Nainstalujte si softwarové doplňky, které Vám přístup na Facebook a další platformy zamezí. Uvidíte, o kolik času navíc budete mít!


TOPlist