Naprogramujte se na úspěch!


Úspěšní lidé mají svůj život pod kontrolou. Disponují vůli, potřebnou sebedisciplínou a dostatečnou emoční inteligencí, aby svůj život směrovaly k úspěchu. To vše zvládají mj. také díky tomu, že přesně vědí, jak funguje lidská mysl a každý její aspekt. Chcete dosáhnout úspěchu? Naučte se vše potřebné o vědomém i nevědomém stavu mysli!

Vědomá mysl

Pod pojmem „vědomá mysl“ se zkrátka skrývá Vaše vědomí – místo, skrze které plánujete a přemýšlíte. Je řídící jednotkou celého Vašeho já, paradoxně se však na celkovém stavu mysli podílí jen z 1 až 5 %. To ovšem také znamená, že pro vytvoření silného návyku zdaleka nestačí jen vůle. Ta totiž vychází právě z naší vědomé mysli; většina myšlenkových pochodů je ale založena na nevědomém myšlení.

Nevědomá mysl

Nevědomá mysl je, jak napovídá sám název, ta část mysli, o které vědomě nevíme. Má na starost 95 až 99 % všech myšlenkových pochodů, zajišťuje fungování našich vnitřních orgánů, podílí se na svalové paměti, zajišťuje správnou funkci srdečního tepu a dýchání.

Nevědomí řídí celý náš život – je to pozadí, na kterém běží všechny naše vědomé myšlenkové pochody. Mnoho lidí neumí se svým nevědomím nakládat; nechávají své negativní myšlenky a chování proniknout do nevědomí – a díky tomu se negativní náhled na svět stává automatizovaným.

Naše chování a myšlenky pronikají do nevědomí na základě vědomého opakování. Právě proto je tak zásadní myslet pozitivně, nutit se k nejrůznějším cvičením – a vše opakovat do té doby, než nám vše přejde „do krve“.

Všechny naše sny, naše touhy jsou přitom dosažitelné. Jen je nutné přejít k akci, k činnosti, která do našeho nevědomí zapustí kořeny tak silné, že je žádná událost, žádná okolnost nebudou mít šanci vytrhnout!


TOPlist