Změňte „nedokážu“ na „zvládnu to“!


Lidské myšlení je úžasným nástrojem. V krizové situaci dokáže vyjít ze závanu nejistoty, z negativního náznaku, který by nás jindy netrápil a pravděpodobně bychom si ho ani nevšimli – a to vše přetaví v přesvědčení tak silné, že se nám doslova dostane pod kůži.

Lehká obava z veřejného projevu dokáže během chvíle vyústit v naprosté přesvědčení, že před publikem promluvit zkrátka nezvládneme. A jako by to nestačilo, naprosto nás ovládnou psychosomatické potíže. Pocení, třes, nevolnost – jistě to znáte sami.

Negativní přístup mnoha lidí (a často i nás samých) nám ale brání vidět i opačnou stranu problému. Tak, jak se dokážeme doslova vybičovat k negativním emocím, stejně tak můžeme svůj strach popostrčit opačným směrem.

Okolo myšlenkového vzorce „nemůžu“ lze vybudovat „zvládnu to“. Jde jen o návyk.

Odlišný přístup je bránou k úspěchu

Ve chvíli, kdy si vědomě řeknete, že dokážete vystoupit před publikum a pronést svou řeč, v okamžik, kdy si naplno uvědomíte, že něco opravdu dokážete, zažijete nové pocity. Především z Vás spadne tíha svědomí, uleví se Vám ale i z toho, že přestanete před obávanými situacemi utíkat. Opadne z Vás nervozita, obavy se přetaví v sebevědomí – zkrátka se změní celé Vaše nahlížení na problém.

A přitom stačí vědomé zaměření na pozitivní myšlení.

Nestačí se samozřejmě zaměřit na pozitivní myšlení jen jednou, v krizové situaci. Je důležité vybudovat návyk. A ten získáme jen opakováním; vědomě musíme svou mysl tvarovat pozitivním směrem do té doby, než zcela vymažeme náš strach a katastrofické  scénáře. Je to dřina – ale stojí to za to!


TOPlist