Zvyšte své IQ!


Inteligence hýbe světem. Můžete hýřit sebevědomím, mít charisma až na půdu, ale pro opravdový úspěch je inteligence nezbytností.

Inteligencí v pravém slova smyslu se rozumí schopnost kreativně a relativně rychle řešit logické a matematické problémy. Inteligence rozumová se ovšem prolíná s inteligencí emocionální a jako taková stojí v pozadí chodu světa. Inteligentní lidé ohýbají a ovlivňují směřování civilizace, především ale mají obrovský vliv na směrování vlastního života.

Přestože je rozumová inteligence do jisté míry vrozená, přeci jen existují techniky, jak inteligenci rozvinout. Které jsou ty tři nejefektivnější?

Staňte se renesančním člověkem

Myslíte, že je náhoda, že mnozí význační myslitelé a vizionáři v historii lidstva byli zaměřeni na vícero oblastí? Da Vinci, Sokrates, Einstein – ti všichni viděli svět v širším měřítku. Mnoho různorodých zájmů umožňuje propojit fakta z různých oblastí a dává vzniknout myšlenkám, které by nás jinak nenapadly.

Chcete zvýšit svou přirozenou inteligenci? Čtěte, vzdělávejte se – v přírodních vědách, humanistice, kultuře!

Pravidelně cvičte

Výzkumy naznačují, že pravidelný aerobní pohyb a následné okysličení mozku stojí za zvýšením přirozené inteligence. Pohyb nám umožní navíc naší mysl pročistit a tím jí otevřít novým nápadům.

Naučte se na hudební nástroj

Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro zvýšení inteligence je hraní na hudební nástroj. Hra na klavír nebo housle je doslova balzámem pro mozek – nutí nás zapojit pohybovou inteligenci s představivostí a abstraktním myšlením; výsledkem je nárůst inteligenčního kvocientu!


TOPlist